Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Systemen voor warmwaterproductie

hotw-img-efficiency.jpg

Voor een leek is het niet altijd eenvoudig de verschillende soorten verwarmingssystemen met elkaar te vergelijken. Deze tabel kan je helpen met kennis van zaken de nodige beslissingen te nemen:

type voordelen nadelen
warmtepomp op elektriciteit
warmtepompboiler

 • de warmte wordt uit de nabije omgeving  (lucht, water of bodem) gehaald en is dus gratis, maar de pomp zelf verbruikt natuurlijk elektriciteit
 • geen CO₂-uitstoot als de benodigde elektriciteit ‘groen’ is
 • heeft de hoogste energie-efficiëntie en een zeer lage energiekost, zeker als de benodigde elektriciteit opgewekt wordt door eigen zonnepanelen 
 • geringe onderhoudskosten
 • een grotere investering want er is nood aan een buiten-unit met mogelijk geluidshinder (water/lucht), of aan graaf- of boorwerken (water/water en water/bodem)
hybride systemen: bijverwarming op fossiele brandstoffen
warmtepompboiler
+ condensatieketel
 

 • de condensatieketel springt bij indien er een grote vraag is naar warm water of als te weinig warmte uit de omgeving gehaald kan worden
 • wel CO2-uitstoot 
 • duurdere installatie
zonneboiler
+ condensatieketel 

 • de (gratis) zonne-energie voor de productie van warm water kan ook aangewend worden voor woningverwarming (vooral in het tussenseizoen)
 • wel CO2-uitstoot
 • duurdere installatie
systemen volledig op fossiele brandstoffen
boiler in
condensatieketel

 • heeft een zeer hoog rendement omdat ook de warmte uit de rookgassen grotendeels wordt gerecupereerd, en de ketel zoveel mogelijk op lage temperatuur werkt (wat energie-efficiënter is)
 • een condensatieketel op aardgas is hier de betere oplossing omwille van een vrij zuivere verbranding
 • wel CO2-uitstoot
 • een condensatieketel op stookolie (mazout) stoot meer CO2 uit dan aardgas, maar bovendien ook zwaveldioxide (SO2) en veel stikstofoxiden (NOx)
boiler in
hoogrendementsketel

 • soms de enige oplossing als de oppervlakten voor warmteafgifte in huis niet groot genoeg zijn voor de plaatsing van een condensatieketel
 • lager rendement dan een condensatieketel, en dus grotere CO2-uitstoot en hogere energiefactuur
systeem met elektrische weerstanden
elektrische boiler

 • elektriciteit is bijna overal beschikbaar
 • geen CO2-uitstoot als de benodigde elektriciteit ‘groen’ is
 • geen onderhoudskosten
 • laagste energie-efficiëntie van alle verwarmingssystemen
 • zeer hoge energiekost

Voor meer details over de voor- en nadelen van de verwarmingssystemen op zich, zie de INFO-tip “Systemen voor woningverwarming”