Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Toegankelijkheidsverklaring

De Dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu, verbindt zich ertoe deze site toegankelijk te maken, in overeenstemming met de volgende wetgeving: Wet van 19 juli 2018 betreffende de toegankelijkheid van websites en mobiele applicaties van overheidsorganisaties.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op https://www.energywatchers.be/nl.

Nalevingsstatus

Deze website voldoet niet aan de eisen. Niet-nalevingen en vrijstellingen worden hieronder opgesomd.

Uw verklaring voorbereiden

Er is een externe toegankelijkheidsaudit uitgevoerd. Deze audit was een vereenvoudigde analyse.

Niet-toegankelijke inhoud

We wachten op de audit om te bepalen welke inhoud niet toegankelijk is.

Voorgestelde alternatieven

We wachten op de audit om toegankelijke alternatieven voor bezoekers voor te stellen.

Contactgegevens

Hebt u vragen of opmerkingen over de digitale toegankelijkheid van deze website? Neem dan contact op met de dienst Klimaatverandering van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. U vindt de contactgegevens op deze pagina: https://klimaat.be/contact (NL), https://climat.be/contact (FR)

Reageert deze dienst niet of is het antwoord niet bevredigend? Neem dan contact op met FOD Volksgezondheid. U vindt de contactgegevens op deze pagina: https://www.health.belgium.be/nl/contact (NL), https://www.health.belgium.be/fr/prendre-contact (FR)

Ontvangt u geen antwoord of een onbevredigend antwoord via de bovenstaande contactgegevens? Neem dan contact op met de federale ombudsman:
Leuvenseweg 48 bus 6
1000 Brussel
e-mail : contact@federaalombudsman.be
website: https://www.federaalombudsman.be

Verbeteringsplan

We wachten op de audit om de elementen te ontvangen die aangepast moeten worden. Ons digitale bureau zal dan zoveel mogelijk punten verbeteren binnen het toegewezen budget.

Deze verklaring is op 26/04/2024 opgesteld.

De laatste herziening van de verklaring vond plaats op 26/04/2024.