Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

© Fotolia/Eyematrix

Groene stroom aankopen

Enkel groene stroom verbruiken heeft een zeer grote (positieve) impact op je persoonlijke CO₂-uitstoot, en dus op het klimaat en op het milieu. En overstappen op groene stroom is bovendien heel eenvoudig: enkele klikken op het internet of één enkel papier invullen… 

Standaardstroom (ook ‘grijze’ stroom genoemd) wordt geproduceerd door centrales die gebruik maken van een fossiele brandstof (aardolie, aardgas of steenkool) of kernbrandstof. Die productie zorgt ofwel voor de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen (stikstofoxiden of NOₓ, zwaveldioxide of SO₂, fijn stof,…), of brengt radioactief afval met zich mee.

De productie van hernieuwbare (‘groene’) stroom, bv. via windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales, brengt echter nauwelijks of geen uitstoot van broeikasgassen met zich mee. 

Enkel groene stroom verbruiken zal dus een zeer grote impact hebben op je persoonlijke CO₂-uitstoot, en dus op het klimaat en op het milieu. En overstappen op groene stroom is bovendien heel eenvoudig: enkele klikken op het internet of één enkel papier invullen…