Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

hotw-img-hero.jpg

Warm water

De grootste energievraag in huis komt van systemen die warmte moeten produceren. We denken hierbij in de eerste plaats – terecht - aan de verwarming van de woning, maar het is minder goed geweten dat de productie van warm water hier de tweede plaats inneemt.  

Warm water hebben we natuurlijk allemaal graag in huis, maar er bestaan gelukkig tal van oplossingen om het energieverbruik en de CO₂-uitstoot daarvan te verminderen. We kunnen immers:

  1. warm water zo efficiënt mogelijk produceren, met een condensatieketel of - beter nog - met een warmtepomp, al dan niet met de hulp van een zonneboiler.
  2. warm water op een verstandige (zuinige) manier gebruiken, via kleine investeringen (bv. in thermostatische waterkranen), of simpelweg door enkele gewoonten te veranderen.
  3. warmteverliezen tegengaan, bv. door de warmwaterleidingen te isoleren of lekkende kranen te herstellen.
  4. het milieu sparen, door een geregeld onderhoud van de warmwaterinstallatie en het gebruik van groene stroom, zeker in het geval van een elektrische boiler of een warmtepompboiler.

Met kennis van zaken: bevattelijke informatie over de werking van de warmtepomp  en een zonneboiler. 

Een efficiënte installatie bespaart veel !

De productie van warm water kost behoorlijk wat energie. Hoe efficiënter deze productie, hoe lager de rekening voor je portefeuille en voor het klimaat. De tips hieronder helpen je bij de keuze van een geschikt waterverwarmingssysteem.

Evenveel comfort met minder warm water

Naast het zo energie-efficiënt mogelijk produceren van warm water is het natuurlijk ook een kwestie van dat warm water op een zuinige manier te gebruiken. Want meer warm water verbruiken betekent sowieso meer energieverbruik en een hogere waterfactuur. Enkele kleine investeringen en andere gewoonten kunnen hier al een groot verschil maken:

‘Verlies’ geen warm water !

Warm water is verre van gratis. Reden te meer om de verliezen aan warm water zo laag mogelijk te houden. Dat kan al met enkele eenvoudige trucjes en heel kleine investeringen: isoleer je warmwarmingsleidingen en herstel lekkende kranen. 

Last but not least: de zorg voor het leefmilieu

Naast een efficiënte productie van warm water, een zuinig gebruik ervan en het tegengaan van warmteverliezen, resten er nog twee belangrijke milieutips: zorg voor een geregeld onderhoud van het systeem waarmee je warm water produceert, en maak gebruik van groene stroom, zeker indien je over een elektrische boiler of een warmtepomp beschikt.

Met kennis van zaken

Voor een goed inzicht kan je hier nog wat meer achtergrondinformatie over de warmtepomp en zonneboiler vinden. Dan kan je pas echt met kennis van zaken de beste beslissingen nemen !