Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

storage/website/pv-img-hero.jpg

Groene stroom produceren

Enkel door groene stroom aan te kopen lever je al een grote bijdrage tot het verlagen van je persoonlijke CO₂-uitstoot. Maar je kan nog een stapje verder gaan door je eigen stroom op te wekken met fotovoltaïsche zonnepanelen. Dan is je stroom immers groen én gratis... en ben je minder afhankelijk van schommelende energieprijzen. Op alle vlakken een goede investering dus…

Voor je aan een installatie begint, loont het de moeite de nodige aandacht te besteden aan: 

  1. de juiste installatie: het aantal en soort panelen, hun oriëntatie en plaatsing, en de bestaande steunmaatregelen.
  2. een optimaal gebruik van de geproduceerde stroom, waarbij je overschotten kan opslaan in een thuisbatterij of delen met anderen.
  3. het milieu: zorg voor een correcte recyclage van afgedankte panelen en koop groene stroom aan op momenten dat je zelf geen produceert.

Met kennis van zaken: bevattelijke informatie over vermogens (definities en grootte-ordes) en de huidige ontwikkelingen op de markt.

Wek je eigen groene stroom op

Factoren die meespelen bij de keuze van een fotovoltaïsche installatie zijn onder meer de hellingsgraad, oppervlakte en oriëntatie van je dak, de technische eigenschappen van de panelen, de gewenste opbrengst aan groene stroom en de wens om overschotten al dan niet op te slaan in een thuisbatterij. Een vakman kan je hier zeker bij helpen. In afwachting daarvan kunnen de onderstaande tips je alvast informeren en oriënteren.

Gebruik je eigen groene stroom optimaal

Als je geproduceerde stroom niet op hetzelfde moment in huis verbruikt wordt, wordt deze aan het net afgegeven, en dat is financieel meestal minder rendabel. Het is dus belangrijk je zelfverbruik te optimaliseren: dat kan door je verbruik te laten samenvallen met je energieproductie of door de stroom zelf op te slaan in een thuisbatterij. Het overschot kan je verkopen aan je leverancier of verkopen aan of delen met buren of vrienden.

Last but not least: de zorg voor het leefmilieu

Ook al produceer je zelf groene stroom, op bepaalde momenten zal je toch stroom moeten aankopen via het distributienet: teken dus bij voorkeur een contract voor groene stroom bij je energieleverancier. En als je zonnepanelen na ongeveer 25 jaar trouwe dienst uiteindelijk afgedankt worden, is een correcte recyclage meer dan aangewezen.

Met kennis van zaken 

Voor een goed inzicht kan je hier nog wat meer achtergrondinformatie vinden over de markt van de fotovoltaïsche zonnepanelen en over de eenheden van vermogens.