Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Samen aan de slag !

enrg-img-origine.jpg

De uitdaging is groot

Zowat alle klimaatwetenschappers ter wereld zijn het er nu over eens dat de opwarming van het klimaat een feit is en dat ze toe te schrijven valt aan menselijke activiteiten, met name het massale gebruik van fossiele brandstoffen en de ontbossing.

Willen we vermijden dat de temperatuur op aarde met 1,5°C opwarmt (ten opzichte van de pre-industriële periode), dan rest er ons nog bijzonder weinig tijd. De Europese Unie (en dus ook België) wil daarom tegen 2030 al 55% minder broeikasgassen uitstoten (t.o.v. 1990) om tegen 2050 onze netto uitstoot van broeikasgassen zelfs volledig tot nul te herleiden !

storage/website/2050-logo-nl.png

Een gigantische uitdaging! Maar de uitwerking van scenario’s voor een dergelijke overgang naar een ‘klimaatneutrale maatschappij’ in ons land heeft aangetoond dat alle nodige technologische oplossingen bestaan, en dat het vooral een kwestie is van anders organiseren, van investeren in de juiste technologieën en van het aanpassen van onze gedragingen.

Ga mee de uitdaging aan !

Want iedereen is deel van de oplossing

En alhoewel deze klimaatverandering een wereldwijd probleem is en een omwenteling van onze ganse economie vereist, toch kan ieder van ons een kleine maar daarom niet minder belangrijke bijdrage leveren tot de oplossing. Naast de ‘klassieke’ sectoren zoals de industrie en de landbouw zijn gezinnen immers ook verantwoordelijk voor een aanzienlijk deel van de Belgische uitstoot, vooral via het energieverbruik in de woning, de verplaatsingen en de consumptie.

Het sleutelelement is uiteraard een verstandig energieverbruik: minder nutteloos energieverbruik (een kwestie van gedragingen), een zo rationeel mogelijk energiegebruik (bv. dankzij energiebesparende technologieën) en het gebruik van hernieuwbare energiebronnen (‘groene’ elektriciteit geproduceerd door de zon, de wind,…).

storage/website/ew-logo.jpg

Een duidelijke win-win

Deze website biedt je bijzonder veel tips om je eigen steentje bij te dragen aan de strijd tegen klimaatverandering: aankooptips, gedragstips, milieutips en veel informatie om de juiste keuzes te maken. Ook voor jezelf hebben deze tips veel voordelen:

  • een lagere energiefactuur
  • een grotere onafhankelijkheid ten opzichte van (ingevoerde) fossiele brandstoffen
  • minder vervuiling ten voordele van een betere gezondheid van de mens, dier en plant
  • en… een bijzonder goed gevoel en trots om hieraan deel te nemen
storage/website/badge-groene-stroom.jpg

En misschien kan je er ook nog badges mee winnen (en delen) !

Veel succes !