Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Een zonneboiler: gratis warmte in je water !

hotw-dwg-solar-boiler.jpg

Een zonneboiler is een relatief eenvoudige installatie die de zonnewarmte opneemt met de bedoeling warm water te produceren (meestal voor sanitair gebruik).

De zonneboiler bestaat uit een zonnecollector (meestal op het dak geplaatst), die de energie van het zonlicht opvangt en via leidingen en een warmtewisselaar doorgeeft aan een voorraadvat.

hotw-dwg-solar-condens.jpg

 Indien de zon niet voldoende warmte afgeeft, zal een naverwarming het door de zonnecollector voorverwarmde water verder opwarmen tot de gewenste temperatuur (meestal 60°C).

Voor een gezin van 4 personen zijn een collector van ongeveer 4 m² en een voorraadvat van 200 à 300 liter nodig. In ons land haalt de zonneboiler op jaarbasis 50 à 65% van zijn energie uit de zon. De installatiekost (3000 à 5000 euro voor materiaal, plaatsing en BTW, naargelang het systeem en de specifieke situatie in woning) wordt dankzij eventuele premies en de energiebesparing op enkele jaren terugverdiend.

Een gebruik van elektriciteit voor de naverwarming is de slechtste oplossing omwille van het lage rendement! Gas is momenteel het meest gebruikt alternatief, maar op termijn zijn hybride boilers - combinaties met een warmtepomp – de beste oplossing. Deze boilers stoten immers geen CO₂ uit en hebben een hoog rendement. De elektriciteit die nodig is voor de warmtepomp is natuurlijk best van groene oorsprong of kan grotendeels lokaal opgewekt worden met eigen photovoltaïsche panelen.