Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Premies voor je warmwaterinstallatie

subs-img-couple.jpg

De volgende federale en gewestelijke initiatieven kunnen je financieel helpen bij het plaatsen van een efficiënte waterverwarmingsinstallatie:

 • Het BTW-tarief van 6% is van toepassing op alle Belgen indien het een private woning van minstens 10 jaar oud betreft, die gerenoveerd, omgevormd, verbeterd, hersteld of onderhouden wordt en indien de werken door een aannemer zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor de plaatsing van warmtepompboilers en zonneboilers. Tijdelijk (tot eind 2023) genieten ook woningen die minder dan 10 jaar oud zijn van dit verlaagd BTW-tarief.

 • In Vlaanderen kan je de ‘Mijn VerbouwPremie’ aanvragen voor renovatiewerken en energiebesparende investeringen, onder meer voor de productie van sanitair warm water met een warmtepompboiler (geschikt voor warmteopslag) of met een zonneboiler (eventueel in combinatie met ruimte- of zwembadverwarming). De warmtepompboiler moet over een regeling beschikken om de warmwatertemperatuur te verhogen om aan thermische opslag te kunnen doen en moet een Europees productlabel A+ of beter hebben. De premie richt zich vooral (maar niet uitsluitend) tot eigenaars van een woning of appartement, vóór 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen en kan berekend worden in een simulator. 
   
  Een online subsidiemodule op basis van de postcode geeft een volledig overzicht van alle beschikbare energiepremies in Vlaanderen, bv. ook gemeentelijke premies en premies voor renovatie of EPC-labels. 
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je als eigenaar of huurder van een woning van minstens 10 jaar oud voor de productie van sanitair warm water een inkomensafhankelijke ‘Renolution’-premie aanvragen voor de plaatsing (door een aannemer) van :
  • een warmtepompboiler, die uitsluitend bestemd is voor de productie van sanitair warm water. Het gaat om lucht/water-warmtepompen uit de energie-efficiëntieklasse A (of beter), aangepast aan de warmtebehoefte. 
  • een zonneboiler waarvan de collectorpanelen een oppervlakte van minimum 2 m² hebben. Er zijn een aantal technische vereisten op het vlak van de oriëntatie, de installatie en de energie-efficiëntie van het opslagvat. 
  • een gasboiler, een doorstroomtoestel uit de energie-efficiëntieklasse A (of beter) dat voldoet aan specifieke kenmerken op het vlak van veiligheid en keuring.
  • een temperatuurregeling via een programmeerbare kamerthermostaat of optimizer (een slimme’ thermostaat die het tijdstip van in- en uitschakelen zelf aanpast) of via thermostatische radiatorkranen
 • In Wallonië kan je als eigenaar tijdelijk (tot eind juni 2023) een premie aanvragen voor de installatie van een warmtepompboiler of zonneboiler voor de productie van sanitair warm water. De aanvrager van de premie moet de woning gedurende een aantal jaren bewonen. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen.

  Om de conformiteit en de energierenovatie van particuliere gebouwen te versnellen, maakt het gewest ook bepaalde premies gemakkelijker toegankelijk. Als je leidingen, een opslagvat of een externe warmtewisselaar wil isoleren, of een opslagvat wil installeren voor minder dan 3.000 euro, kan je profiteren van een premie zonder dat je een woningaudit hoeft uit te voeren. Bovendien kun je nu een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren, zonder tussenkomst van professionals.