Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

De CO₂-uitstoot en kost van energie voor verwarming

heat-img-emissions.jpg

Aangezien brandstoffen zowel gasvormig (aardgas), vloeibaar (stookolie) of vast (steenkool, brandhout) kunnen zijn, is een vergelijking op het eerste gezicht erg moeilijk. We kijken daarom best naar de CO₂-uitstoot en de kost per energie-eenheid (kWh).

De onderstaande tabel toont duidelijk aan dat groene stroom de laagste CO₂-uitstoot per kWh heeft, gevolgd (maar met een groot verschil) door aardgas en grijze stroom. Kijken we naar de kost per kWh, dan zien we dat de verwarming op elektriciteit het duurst is. 

Opgelet: De kost van energiebronnen kan vrij sterk fluctueren; de vermelde prijzen zijn dan ook gemiddelde (normale) waarden en niet noodzakelijk de actuele prijzen.

Energiebron (+ eenheid) CO₂-uitstoot (kg) Kost (€)
per eenheid per kWh per eenheid per kWh
fossiele brandstoffen
aardgas m3 2,5 0,23 0,55 0,05
stookolie liter 3,3 0,33 0,51 0,05
propaan / butaan liter 1,8 0,27 0,50 0,08
 steenkool kg 3,9 0,36 0,45 0,04
biomassa *
 brandhout kg 1,61 *
(1,5 + 0,11)
0,41 *
(0,38 + 0,03)
0,83 0,16
 pellets kg 1,81 *
(1,7 + 0,11)
0,49 *
(0,46 + 0,03)
0,25 0,05
elektriciteit
 standaardstroom kWh 0,22 0,46
 groene stroom kWh 0,03 0,46

* Deze waarden omvatten zowel de CO₂-uitstoot die vrijkomt bij de verbranding van de biomassa (de zogenaamde ‘biogene component’, het eerste - en grootste - cijfer tussen haakjes) als de CO₂-uitstoot verbonden aan de ontginning, de verwerking, het transport, enz. (de ‘niet-biogene component’, het tweede cijfer tussen haakjes). 

Maar de hoeveelheid CO₂ die bij de verbranding van biomassa vrijkomt, werd wel eerder (tijdens de groei, via het proces van de fotosynthese) door de plant uit de lucht opgenomen. We noemen deze brandstoffen dan ook (zo goed als) klimaatneutraal, en dus houden de calculatoren in deze website alleen maar rekening met de uitstoot verbonden aan de ontginning, verwerking en transport (de niet-biogene component). 

Een belangrijk gegeven is echter wel de oorsprong van deze biomassa, die gepaard kan gaan met extra landgebruik of een niet duurzame exploitatie van bossen (zie de vergelijking van de verschillende verwarmingssystemen). Bovendien veroorzaakt de verbranding van biomassa luchtvervuiling (o.a. fijn stof).