Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Laad je elektrische wagen op met groene stroom

enrg-img-switch-hero.jpg

Gebruik je voor het opladen van de batterij standaardstroom (ook ‘grijze’ stroom genoemd), dan wordt die geproduceerd door centrales die gebruik maken van een fossiele brandstof (aardolie, aardgas of steenkool) of kernbrandstof. Die productie zorgt ofwel voor de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen (stikstofoxiden of NOₓ, zwaveldioxide of SO₂, fijn stof,…), of brengt radioactief afval met zich mee.

Gebruik je ‘groene’ stroom, geproduceerd door windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales, dan brengt die nauwelijks of geen uitstoot van broeikasgassen met zich mee. Enkel groene stroom verbruiken zal je CO₂-uitstoot dus behoorlijk verlagen. 

Er is eigenlijk geen enkele reden om geen contract voor groene stroom te hebben: overstappen op groene stroom is immers heel eenvoudig (enkele klikken op het internet of één enkel papier invullen) en kost niet meer. 

Je kan natuurlijk zelf ook je eigen groene stroom produceren door het plaatsen van zonnepanelen (fotovoltaïsche panelen) op je dak.