Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Premies voor fotovoltaïsche zonnepanelen

subs-img-couple.jpg
pv-img-benefit.jpg

De volgende federale en gewestelijke initiatieven kunnen je financieel helpen bij de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen:

  • Het BTW-tarief van 6% is van toepassing op alle Belgen indien het een private woning van minstens 10 jaar oud betreft, die gerenoveerd, omgevormd, verbeterd, hersteld of onderhouden wordt en indien de werken door een aannemer zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen. Tijdelijk (tot eind 2023) genieten ook woningen die minder dan 10 jaar oud zijn, van dit verlaagd BTW-tarief.
  • In Vlaanderen kan je (waarschijnlijk tot eind 2024) een premie aanvragen voor de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen door een gecertificeerde aannemer op het dak van een gebouw. Als dit gebouw verwarmd wordt, dient het dak of de zoldervloer geïsoleerd te zijn (de thermische weerstand R moet minstens 3 m²·K/W bedragen). De premie is afhankelijk van het piekvermogen van de installatie. Er moet een digitale meter aanwezig zijn. De dakbekleding of het onderdak mogen niet asbesthoudend zijn.
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ontvangt de eigenaar van zonnepanelen gedurende 10 jaar van de Brusselse energieregulator Brugel een aantal ‘groenestroomcertificaten’. Dat aantal hangt natuurlijk af van de hoeveelheid geproduceerde stroom, maar ook van een coëfficiënt die afhangt van de datum van ingebruikname (de keuringsdatum) en van het ‘maximale theoretische vermogen’ (de maximale productie van de installatie, uitgedrukt in kWp - de zogenoemde kW-piek). Deze certificaten kunnen worden verkocht aan energieleveranciers, die verplicht zijn jaarlijks een bepaald aantal certificaten aan te geven. Deze certificaten vormen voor de eigenaar van de panelen dus een bron van bijkomende inkomsten, naast de besparing door het gebruiken van de zelf geproduceerde stroom.
    Sommige firma’s bieden daarom aan om op je dak gratis panelen te plaatsen: de firma blijft eigenaar van deze panelen en ontvangt in die periode de opbrengst van de groenestroomcertificaten, waarmee ze de investering afbetaalt en winst maakt. Ze zorgt ook voor alle administratie, de plaatsing van een digitale meter, het onderhoud, enz. De inwoner hoeft zelf geen enkele investering te doen maar gebruikt wel de groene stroom die de panelen opwekken. Een win-win voor beide partijen dus, al is je financiële opbrengst natuurlijk lager. [SC(SPFV1] 
  • In Wallonië bestaat een systeem van groenestroomcertificaten, maar enkel voor installaties met een vermogen van > 10 kVA.

Ga ook na of je gemeente/stad geen premie voorziet. In Vlaanderen vind je die info via de zoekmodule op de website energiesparen.be.  

pv-img-home-battery.jpg

Ook premies voor randapparatuur ! 

1. voor een thuisbatterij

Enkel in Vlaanderen kan je een premie aanvragen voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij. Je moet eigenaar zijn van een lokale productie-installatie voor elektriciteit (zonnepanelen, een kleinschalige windturbine, micro-warmtekrachtkoppeling,…) en over een digitale meter beschikken. De thuisbatterij moet aangesloten zijn op het elektriciteitsdistributienet. De premie is afhankelijk van de opslagcapaciteit van de batterij en neemt af van jaar tot jaar (2024 is het laatste jaar).

2. voor het afstemmen van je zelfverbruik op de productie van je zonnepanelen