Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Vermogens: begrijpen waarover men praat

pv-dwg-units-nl.jpg

De meesten onder ons komen de eenheden W (Watt) en kW (kilowatt) alleen maar tegen wanneer we een lamp of een elektrotoestel kopen, en de kWh (kilowattuur) kennen we alleen van op onze energiefactuur. Ziehier een kort overzicht van de gebruikte eenheden :

Het vermogen (W)

Het vermogen is de hoeveel energie die per seconde geproduceerd of verbruikt wordt en wordt uitgedrukt in Watt (W).

Hieronder een klein overzicht van de gebruikte grootte-ordes van vermogens:

eenheid aantal Watt grootteorde voor de productie van:
TW terawatt 1.000.000.000.000  (biljoen) alle zonnepanelen op aarde samen
GW gigawatt 1.000.000.000  (miljard) kerncentrale
MW megawatt 1.000.000  (miljoen) windmolen
KW kilowatt 1.000 huishoudtoestel
W watt 1 electronica, ledlamp 

Het piekvermogen (Wp)

Het piekvermogen van fotovoltaïsche zonnepanelen (uitgedrukt in wattpiek of Wp) is het maximale vermogen dat ze opwekken onder standaard testomstandigheden. Dat is 1.000 Watt loodrecht invallend licht op 1 m² paneel bij een paneeltemperatuur van 25 °C. In België is deze lichtinval zelden aanwezig, en bovendien valt het licht niet altijd onder een perfecte hoek en daalt het rendement van de panelen als de temperatuur boven 25 ºC stijgt. Het piekvermogen is in de praktijk dus eerder een theoretisch vermogen dat zelden of nooit gehaald wordt. Bij de keuze van de omvormer moet hiermee rekening gehouden worden (meestal wordt hier een correctiefactor van 0,85 verrekend).

Maximaal elektrisch vermogen (kVA)

Het maximale elektrische vermogen van een installatie is de limiet die een omvormer aankan en wordt uitgedrukt in kilovoltamperes of kVA (1 kVA = 1 kW). Het is deze theoretische waarde die aan de netbeheerder moet worden meegedeeld. 

Een productie of verbruik in kilowattuur (kWh)

Het energieverbruik zoals we dat in ons huishouden en uit onze energiefactuur kennen, wordt in kWh (kilowattuur) uitgedrukt en komt overeen met de hoeveelheid elektrische energie dat een toestel met een vermogen van 1 kW gedurende één uur werkt. Enkele voorbeelden: 

  • een stofzuiger van 1000 Watt (1 kW) verbruikt in één uur 1 kWh.
  • een kookplaat van 3500 Watt (3,5 kW) verbruikt in één uur 3,5 kWh.
  • een ledlamp van 10 Watt verbruikt in één uur slechts 0,01 kWh.

Ook bij zonnepanelen wordt de productie uitgedrukt in kWh. Hun productie van energie is natuurlijk niet constant omdat ze afhangt van de hoeveelheid opgevangen zonlicht. Maar een gemiddelde huishoudelijke installatie van 4.000 Wp (4 kWp) levert een jaarproductie op van ongeveer 3.400 kWh (zie punt 3 van de tip Hoe kies ik de juiste fotovoltaïsche installatie?)