Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Premies voor je verwarmingsinstallatie

subs-img-couple.jpg

De volgende federale en gewestelijke initiatieven kunnen je financieel helpen bij het plaatsen van een efficiënte verwarmingsinstallatie:

 • Het BTW-tarief van 6% is van toepassing op alle Belgen indien het een private woning van minstens 10 jaar oud betreft, die gerenoveerd, omgevormd, verbeterd, hersteld of onderhouden wordt en indien de werken door een aannemer zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor de plaatsing van een warmtepomp. Tijdelijk (tot eind 2023) genieten ook woningen die minder dan 10 jaar oud zijn van dit verlaagd BTW-tarief.

 • In Vlaanderen kan je de ‘Mijn VerbouwPremie’ aanvragen voor renovatiewerken en energiebesparende investeringen, waaronder de plaatsing van een warmtepomp (verschillende types, ook hybride) voor ruimteverwarming, eventueel in combinatie met de productie van sanitair warm water en zwembadverwarming. De warmteafgiftetemperatuur mag maximaal 55°C bedragen, en er zijn ook vereisten op het vlak van de energie-efficiëntie. De premie richt zich vooral (maar niet uitsluitend) tot eigenaars van een woning of appartement, vóór 2014 aangesloten op het elektriciteitsdistributienet. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen en kan berekend worden in een simulator.

  Eigenaars-bewoners uit de laagste inkomenscategorie kunnen ook een premie aanvragen voor de installatie van condensatieketel op aardgas. Deze premie wordt verhoogd indien het de vervanging van een oude verwarmingsinstallatie op stookolie betreft.

  Een online subsidiemodule op basis van de postcode geeft een volledig overzicht van alle beschikbare energiepremies in Vlaanderen, bv. ook gemeentelijke premies en premies voor renovatie of EPC-labels. 
 • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je als eigenaar of huurder een ‘Renolution’- inkomensafhankelijke premie aanvragen voor de plaatsing in een woning van minstens 10 jaar oud van :
  • een warmtepomp: Er zijn een aantal technische vereisten op het vlak van de energie-efficiëntie en de plaatsing. Er bestaat een bonus ‘beëindiging stookolie en kolen’ voor verenigingen van mede-eigenaren, en een bonus voor ‘meerdere werken’, nl. voor het combineren van deze premie met twee andere. 
  • een individuele of collectieve verwarmingsketel op gas met energie-efficiëntieklasse A voor verwarming of gemengd gebruik (verwarming en sanitair warm water) met een vermogen van max. 100 kW. 
  • radiatoren die werken op lage temperatuur, voor gebruik in combinatie met een warmtepomp of gascondensatieketel. 
 • In Wallonië kan je als eigenaar tijdelijk (tot eind juni 2023) een premie aanvragen voor de installatie van een warmtepomp voor woningverwarming, eventueel in combinatie met de productie van sanitair warm water, of voor een biomassa-ketel. De aanvrager van de premie moet de woning gedurende een aantal jaren bewonen. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen.

  Om de conformiteit en de energierenovatie van particuliere gebouwen te versnellen, maakt het gewest ook bepaalde premies gemakkelijker toegankelijk. Als je leidingen of een opslagvat wil isoleren, of een circulatiepomp met variabele snelheid, thermostatische kranen of een kamerthermostaat wil installeren voor minder dan 3.000 euro, kan je profiteren van een premie zonder dat je een woningaudit hoeft uit te voeren. Bovendien kun je nu een deel van de werkzaamheden zelf uitvoeren, zonder tussenkomst van professionals.