Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Premies voor je muurisolatie

subs-img-couple.jpg

De volgende federale en gewestelijke initiatieven kunnen je financieel helpen bij de isolatie van je buitenmuren:

  • Het BTW-tarief van 6% is van toepassing op alle Belgen indien het een private woning van minstens 10 jaar oud betreft, die gerenoveerd, omgevormd, verbeterd, hersteld of onderhouden wordt en indien de werken door een aannemer zijn uitgevoerd. Dit geldt ook voor het aanbrengen van muurisolatie. 
  • In Vlaanderen kan je de ‘Mijn VerbouwPremie’ aanvragen voor renovatiewerken en energiebesparende investeringen, waaronder muurisolatie en dit zowel voor isolatie langs buiten of langs binnen als voor isolatie in de spouw. Ze richt zich vooral (maar niet uitsluitend) tot eigenaars van een minstens 15 jaar oude woning of appartement. De minimale thermische weerstand R van het isolatiemateriaal hangt af van de gekozen isolatiemethode. De hoogte van de premie hangt af van het inkomen en kan berekend worden in een simulator. 

    Een online subsidiemodule op basis van de postcode geeft een volledig overzicht van alle beschikbare energiepremies in Vlaanderen, bv. ook gemeentelijke premies en premies voor renovatie of EPC-labels.  
  • In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kan je als eigenaar of huurder een ‘Renolution’-premie aanvragen voor de plaatsing van muurisolatie (zowel voor isolatie langs buiten of langs binnen als voor isolatie in de spouw) door een aannemer. De woning moet minstens 10 jaar oud zijn. De vereisten voor de thermische weerstand R van het geplaatste isolatiemateriaal hangt af van de gebruikte isolatiemethode. De hoogte van de premie is inkomensafhankelijk. Er is een bonus voorzien voor het gebruik van duurzame isolatiematerialen (en een ‘bonus meerdere werken’ voor het combineren van deze premie met twee andere).