Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Met welke materialen je buitenmuur isoleren ?

wall-img-materials.jpg

Bij muurisolatie hangt de keuze van het isolatiemateriaal zeer sterk af van je voorkeur om je buitenmuur (gevel) langs buiten, langs binnen of in de spouw te isoleren.

1/ Isolatie langs buiten 

Een buitenmuur kan je op 3 manieren langs buiten isoleren, nl. door het aanbrengen van:

 1. een isolerende pleister, rechtstreeks op de buitengevel
 2. een isolatiemateriaal waarop gepleisterd wordt
 3. een isolatiemateriaal tussen latten (stijlen) met een buitenbekleding (bv. leien, planken of platen)

Het spreekt voor zich dat elke methode haar eigen voor- en nadelen heeft. Een aantal voorbeelden:

 

λ *
in W/(m·K)

voordelen nadelen
enkel een pleister

isolerende
pleister

0,1
 • eenvoudig aan te brengen

 • relatief goedkoop

 • isoleert slecht en omdat de dikte beperkt is, zal men de norm voor nieuwbouw niet kunnen bereiken
isolatiemateriaal om op te pleisteren

rotswol
(zachte platen)

0,039
 • milieuvriendelijk (vulkanisch gesteente)

 • eenvoudige plaatsing

 • onbrandbaar

 • niet vochtgevoelig

 • de zachte platen laten toe een goede aansluiting met de bestaande muur te realiseren

 • zorgvuldige afwerking nodig om insijpeling van water tussen isolatie en muur te vermijden

 • onderhoud om de 10 à 15 jaar nodig

 • bij de plaatsing van rotswol komen irriterende vezels vrij (bescherming met bril, mondmasker en handschoenen is nodig)

 • de plaatsing van harde platen (bv. EPS) dient zorgvuldig te gebeuren om een goede aansluiting tegen de bestaande muur te garanderen: bv. volle verlijming van de volledige rand van elke plaat

geëxpandeerd polystyreen
(EPS of piepschuim)
(harde platen)

0,038
 • redelijk milieuvriendelijk (materiaalgebruik en emissies tijdens productie gering)

 • gemakkelijk verwerkbaar

 • herbruikbaar

 • niet vochtgevoelig

 • gunstige prijs

isolatiemateriaal tussen stijlen met buitenbekleding

rotswol 

glaswol

0,043

0,042

 • milieuvriendelijk
 • eenvoudige plaatsing
 • onbrandbaar
 • niet vochtgevoelig
 • gunstige prijs
 • bij de plaatsing van minerale wollen komen irriterende vezels vrij: een bescherming met bril, mondmasker en handschoenen is nodig
 • extra kost voor buitenbekleding
 • een extra waterscherm moet geplaatst worden om de isolatie en de houten stijlen tegen regen te beschermen

houtvezel 

0,044
 • product van plantaardige oorsprong
 • dampdoorlatend, vochtregulerend
 • goede geluidsisolator
 • capaciteit om warmte op te slaan

* De lambda-waarde (λ-waarde) is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal: deze geeft aan hoeveel warmte door een materiaal gaat. Hoe lager deze waarde, hoe beter dus de isolatiegraad.

Eigenaars die niet tevreden zijn met hun buitengevel, maken van een renovatie soms gebruik om de buitenmuur (buitengevel) volledig te slopen, een spouwisolatie aan te brengen en vervolgens een volledig nieuwe buitengevel aan te brengen. Dit is uiteraard een ingrijpende en erg dure ingreep.

2/ Isolatie in de spouw 

Er bestaan verschillende materialen (vlokken, parels of schuim) die via kleine boorgaatjes in de voegen van de buitenmuur in de spouw ingeblazen of ingespoten kunnen worden. Ze zijn alle gekenmerkt door een zeer goede isolatiewaarde en een beperkte wateropname.

  vorm λ *
in W/(m·K)
voordelen nadelen

glaswol

rotswol

vlokken

0,034

0,045

 • geluidsdempend
 • milieuvriendelijk 
 • onbrandbaar 
 • recyclage mogelijk
 • zorgvuldig inblazen onder hoge druk is belangrijk voor het bekomen van een egale densiteit in de ganse spouw
geëxpandeerd polystyreen
 (EPS of ‘piepschuim’)
parels 0,034
 •  dampdoorlatend
 • zakken niet uit door de stapelstructuur
polymeerparels parels 0,038
 • dezelfde eigenschappen als EPS-parels
 • van biologische oorsprong (biologisch afbreekbare polymeren)
 • zorgvuldig inblazen onder hoge druk is belangrijk voor het bekomen van een egale densiteit in de ganse spouw
 • hogere kostprijs
polyurethaan
(PUR)
schuim 0,035
 • wordt onder druk ingebracht en zet uit, waardoor een 100% opvulling gerealiseerd wordt
 • milieuonvriendelijk productieproces
 • dampen die in huis kunnen vrijkomen tijdens het inspuiten en uitdrogen (vereist de eerste dagen een goede ventilatie)
 • brandbaar met sterke rookontwikkeling
 • niet dampdoorlatend waardoor de buitengevel minder goed droogt en vorstgevoeliger wordt  
 • egale vulling is moeilijk te controleren
 • kleeft aan de spouwmuren, wat recyclage bemoeilijkt
 • hogere kostprijs

* De lambda-waarde (λ-waarde) is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal: deze geeft aan hoeveel warmte door een materiaal gaat. Hoe lager deze waarde, hoe beter dus de isolatiegraad.

3/ Isolatie langs binnen 

Er bestaan verschillende materialen die je onder de vorm van platen kan aanbrengen langs de binnenzijde van je buitenmuur (gevel). Het spreekt voor zich dat elk materiaal zijn eigen voor- en nadelen heeft:

  λ *
in W/(m·K)
voordelen nadelen
harde platen plaatsing kan via verlijming
(geen extra stijlen nodig)
aansluiting tegen de muur is moeilijker (volledige rand verlijmen)
cellenglas 0,041
 • maat- en vormvast
 • damp- en waterdicht
 • onbrandbaar
 • gewicht
 • kostprijs
geëxtrudeerd
polystyreen
(XPS)
0,034
 • eenvoudige plaatsing
 • kostprijs
 • brandbaar met sterke rookontwikkeling

polyurethaan
(PUR) + gipskarton

0,023
 • hoge isolatiewaarde
 • eenvoudige plaatsing
 • brandbaar met sterke rookontwikkeling
zachte platen een goede aansluiting tegen de bestaande muur is mogelijk houten of metalen stijlen zijn nodig
(extra werk en extra kost)

rotswol tussen:
houten stijlen
metalen stijlen


0,041
0,037

 • eenvoudige plaatsing
 • onbrandbaar
 • relatief lage prijs
 • bij plaatsing komen vezels vrij die huid, ogen en luchtwegen irriteren

glaswol tussen:
houten stijlen
metalen stijlen


0,035
0,032

* De lambda-waarde (λ-waarde) is de warmtegeleidingscoëfficiënt van een materiaal: deze geeft aan hoeveel warmte door een materiaal gaat. Hoe lager deze waarde, hoe beter dus de isolatiegraad.