Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Isoleer je dak en bespaar!

© Istock/ronstik

Hier kan je nagaan hoe je je dak kan isoleren. We gaan er wel van uit dat je dak momenteel nog niet geïsoleerd is. 

Bij elke stap in de calculator hieronder kan je via de INFO-toets alle nodige informatie vinden die je kan helpen de juiste keuzes te maken. 

NOTA IN VERBAND MET DE BEREKENINGEN

Sommige isolatiematerialen kunnen onder verschillende vormen aangebracht worden: als stijve platen, soepele dekens, parels, pulp, losse vezels die ingeblazen worden, of schuimen die ingespoten worden.

In de fabriek onder strikte controle vervaardigde platen hebben alle uiteraard identieke karakteristieken, maar bv. bij ingeblazen of ingespoten materialen - en zeker bij lokaal aangemaakte schuimen -  kan veel afhangen van de druk en van de zorg waarmee het werk uitgevoerd wordt. 

Het spreekt voor zich dat verschillende toepassingen van hetzelfde isolatiemateriaal onderling licht verschillende isolerende eigenschappen hebben en dus - in vaktermen gesproken - een licht verschillende warmtegeleidingscoëfficiënt of lambda-waarde (λ) toegekend krijgen. 

We hebben ervoor geopteerd om hierover geen bijkomende vragen te stellen en de berekeningen op gemiddelde lambda-waarden te baseren, zodat een snelle inschatting van de grootteorde van de besparing mogelijk bleef. Sowieso zijn er nog vele andere lokale parameters die de warmteverliezen zullen beïnvloeden (zoals bv. het precieze rendement van de verwarmingsketel, de oriëntatie van de woning en de inval van zonlicht,…).