Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

De R-waarde van een isolatiemateriaal

roof-img-insulation-label.jpg

De thermische weerstand (R-waarde of ook Rd-waarde genoemd) geeft aan hoe goed de geplaatste isolatie isoleert. Hoe hoger de weerstand, hoe kleiner de warmteverliezen doorheen dit isolatiemateriaal. De thermische weerstand is dus liefst zo hoog mogelijk.

De waarde van deze thermische weerstand wordt bepaald door de verhouding dikte / lambda-waarde (λ), waarbij de lambda-waarde aangeeft hoeveel warmte door een materiaal van 1 m dikte en 1 m² doorsnede gaat, per eenheid van tijd en per graad temperatuurverschil tussen de beide oppervlakten van het materiaal. Deze lambda-waarde wordt uitgedrukt in W/(m·K) of in mensentaal : Watt per meter en per graad Kelvin.

storage/website/insu-img-r-value-formula-nl.jpg


Of met andere woorden, de warmteweerstand neemt toe en de warmteverliezen nemen af naarmate:

  • de isolatie dikker is
  • de lambda-waarde van het materiaal lager is