Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

De 'lambda'-waarde (λ) van een isolatiemateriaal

roof-img-insulation-label.jpg

De warmtegeleidingscoëfficiënt 'lambda' (λ-waarde) is een maat voor de warmtegeleiding van een (isolatie)materiaal: deze geeft aan hoeveel warmte door een materiaal van 1 m dikte en 1 m² doorsnede gaat, per eenheid van tijd  en per graad temperatuurverschil tussen de beide oppervlakten van het materiaal. De waarde wordt dan ook uitgedrukt in Watt per meter en per graad Kelvin, of  kortweg W/(m·K).

Hoe lager de lambda-waarde van een materiaal, hoe lager de warmtegeleiding of - met andere woorden - hoe beter de isolatiegraad. De λ-waarde laat dus heel gemakkelijk toe om de isolerende werking van verschillende materialen met elkaar te vergelijken.

De meeste isolatiematerialen hebben een lambda-waarde tussen 0,020 en 0,065 W/(m·K).

Producten die fabrieksmatig vervaardigd zijn, krijgen doorgaans een lagere (betere) λ-waarde dan analoge producten die ter plaatste ingebracht worden. In een fabrieksomgeving is de controle op het productproces immers groter en kan een vaste λ-waarde gegarandeerd worden. Bij producten die ter plekke verwerkt worden, wordt daarom veiligheidshalve een grotere λ-waarde verrekend. 

Mocht je op een factuur de R-waarde (warmteweerstand) en de dikte van het geplaatste materiaal vinden, dan kan je zijn λ-waarde berekenen door de dikte van het materiaal te delen door de warmteweerstand R:

storage/website/insu-img-lambda-value-formula-nl.jpg