Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Geef je oude zonnepanelen een nieuw leven

pv-img-recycling.jpg

Defecte of versleten zonnepanelen bevatten veel waardevolle materialen die gerecycleerd kunnen worden: glas, metalen (aluminium, kopen en zilver), plastics en silicium. Momenteel wordt zo’n 93% van de materialen gerecycleerd.

Deze afgedankte panelen mogen echter niet in een gewoon recyclagepark afgegeven worden: je kan ze echter wel binnenbrengen in het voor jou dichtstbijzijnde inzamelpunt van PV Cycle (*). Als je tegelijk een nieuwe installatie zet, dan heeft de verkoper of invoerder een terugnameplicht (zoals bv. bij elektrische huishoudtoestellen). 

Deze inzamelpunten nemen de panelen gratis in ontvangst op voorwaarde dat: 

  • het aantal panelen beperkt is tot 20 stuks, wat overeenstemt met een gemiddelde installatie
  • de panelen in België opgesteld waren
  • de zonnepanelen volledig zijn, met al hun originele onderdelen 

(*)  PV Cycle is een organisme zonder winstoogmerk dat zorgt voor de inzameling en de ontmanteling van de panelen en een optimale recyclage van de verschillende materialen. PV Cycle is actief in meerdere Europese landen en groepeert de meeste fabrikanten van zonnepanelen.