Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Pyrolyse: gemakkelijk maar energievretend !

oven-img-pyrolysis.jpg

Sommige ovens zijn ‘zelfreinigend‘ en beschikken over een pyrolyseprogramma: dat is een programma dat de oven verwarmt tot ongeveer 500 °C, waarbij aangekoekte resten van voedsel (vetten en dergelijke) letterlijk verbrand en tot as herleid worden. Na de pyrolyse-sessie kan de as dan heel eenvoudig weggeveegd worden. Het ganse proces duurt gemiddeld 1 à 2 uur.

Het spreekt voor zich dat het verwarmen van een oven op een dergelijke hoge temperatuur veel energie vergt: ongeveer 10 kWh elektriciteit of 40 kWh gas, wat overeenkomt met ongeveer 8 u gebruik.

Tracht dus best dit programma spaarzaam te gebruiken, bv. 1 keer om de zes maanden.

Pyrolyse is geen katalyse

Sommige ovens beschikken over een katalytische achterwand (of zelfs katalytische zijwanden). Deze absorbeert vuil en vet, dat vervolgens verbrand wordt bij veel lagere temperaturen, namelijk wanneer de oven een temperatuur bereikt van minstens 200 °C. Het spreekt voor zich dat de andere wanden (de boven- en onderkant wel vuil worden en gereinigd zullen moeten worden. De katalytische werking is bovendien enigszins beperkt, want deze wand kan verzadigd geraken.