Andere informatie en diensten van de overheid:

www.belgium.be
Belgium.be
EnergyWatchers logo

De Belgische federale website rond bewust energieverbruik. Goed voor je portemonnee en de planeet.

Een nieuw leven voor je oude toestel

frid-img-recycling.jpg

Een oud toestel op het einde van zijn levensduur mag niet op de schroothoop terechtkomen, want het bevat nog steeds heel wat componenten die gerecycleerd kunnen worden, zoals (soms zeldzame) metalen, plastics, glas…. 

Een computer bestaat bijvoorbeeld voor 40% uit kunststoffen, voor 15% uit ferromaterialen, voor 17% uit gereguleerde materialen zoals de batterij en voor 11% uit non-ferromaterialen zoals aluminium, koper, enz.

Zorg daarom altijd voor een correcte recyclage via een recyclagepark, of geef het oude toestel bij de aankoop van een nieuw aan de handelaar, die verplicht is het oude toestel te aanvaarden en in het reguliere recyclagecircuit te brengen.

Volgens een rapport van Recupel (*), dat samen met het marktstudiebureau GFK in 2019 is uitgewerkt, liggen er liefst 51 miljoen apparaten in lades en kasten te slapen of stof te vergaren, wat neerkomt op 11 apparaten per huishouden. Naar schatting bevinden zich daaronder 3,2 miljoen ongebruikte mobiele telefoons, of 3 per gezin. Denk er dus aan om ze een tweede leven te geven!

Nog belangrijker bij koeltoestellen

frid-dwg-recycling.png

Koelkasten en diepvriezers bevatten nog twee bijkomende materialen, waaraan zeker de nodige aandacht moet besteed worden: de koelvloeistof en de isolatieschuimen: 

  • De koelvloeistof staat, via een systeem van compressie en verneveling, in voor de absorptie van warmte in de koelkast/diepvriezer en voor het transport van die warmte naar de achterzijde. In de oude toestellen was deze koelvloeistof vaak freongas, een fluorhoudende koolwaterstofverbinding (CFK) die de ozonlaag aantast en een bijzonder groot opwarmend effect heeft. In modernere koelkasten is deze in Europa vaak vervangen door onder meer isobutaan (R600a).
  • Ook de isolatieschuimen kunnen synthetische stoffen met een zeer groot opwarmend vermogen bevatten. 

Zet een afgedankt toestel dus nooit op de stoep en geef het nooit mee met een schroothandelaar die de compressor vaak onvoorzichtig zal verwijderen en de gassen in de atmosfeer zal laten ontsnappen, een praktijk die trouwens verboden is.

Ter herinnering: de ozonlaag beschermt ons tegen ultraviolette (UV) straling, die gevaarlijk is voor ons lichaam omdat ze zonnebrand en kanker veroorzaakt.

 (*) Recupel organiseert in België de inzameling en de verwerking van afgedankte elektro-apparaten en lampen. Al wie een elektr(on)isch apparaat op de Belgische markt brengt, is bij wet verplicht om ook de inzameling en de verwerking van de afgedankte toestellen op zich te nemen.

 

Meer info

Voor meer info over de recyclage van elektrisch en elektronisch afval kan je terecht bij de volgende gewestelijke instanties: